sobota 22. ledna 2022

My Wardrobe 2022

I did a wardrobe post in 2020, so let's see what changed since!

   Before I had two closets, but I had to get rid of one (I needed the space for a craddle <3)
   I sold few things
   I bought quite a lot of things, mostly lolita shoes + "normie" items wearable with lolita and oujiNaposledy jsem dělala wardrobe post v roce 2020, tak se koukněte, co se od té doby změnilo!

   Předtím jsem měla dvě skříně, ale jednu jsem musela zlikvidovat (potřebovala jsem místo na postýlku <3)
   Něco jsem prodala
   Něco jsem koupila, a je toho docela hodně, především lolita boty + "obyč" oblečení vhodné i k lolitě / ouji
To be honest, I haven't worn Lolita much the last year. As a mum with two little kids (one is 2,5y, the other will be soon 1y), it's impractical.

Why young mums can't wear lolita:
(Well, they can, but it's a risk!)
  Toys and random items are on the floor all the time. When I have a petti, I don't see well under my feet.
  It's impossible to hide in bathroom for 15 minutes (to make nicely my makeup and hair). 
  Kids love all the sparkly accessories I wear. They want to wear it too and play with it (=destruction coming soon). If I don't allow it, it's a drama.
  Kids want to explore depths of my closet and take everything out. I can't keep it open for more than 30 sec (it takes much more to make a nice coord).
  Random stains appear on my clothes all the time. Food, mud, ew- what's that? It's easy just to change a cheap shirt and think nothing more of it. But what if it was my expensive favourite dress?!!!Abych pravdu řekla, minulý rok jsem lolitu moc nenosila. Jako máma dvou dětí (starší má 2,5 roků, mladší bude mít brzy 1) je to pro mě nepraktické.

Proč mladé mámy nenosí lolitu:
(No, můžou, ale je to risk!)
  Podlaha je pokryta různými hračkami a náhodnými předměty. A když mám spodničku, nevidím dobře pod nohy.
  Je nemožné zavřít se do koupelny na 15 minut (abych si udělala pěkný makeup a účes).
  Děti milujou třpytivé šperky a doplňky všeho druhu. Když vidí, že máma má na sobě něco pěkného, chtějí si to taky dát na krk a hrát si s tím (=destrukce zaručena). Když to nedovolím, je řev.
  Děti rády zkoumají taje mé skříně a chtějí všechno vytahat ven. Nemůžu mít skříň otevřenou dýl než 30 vteřin (seskládat pěkný outfit trvá mnohem dýl).
  Na mém oblečení se zcela náhodně objevují různé fleky. Jídlo, bláto, "fuj co to je"? Když mám levné triko, prostě se převleču a neřeším to. Ale co kdyby to byly moje krásné drahé značkové šaty?!!
When I was pregnant, I couldn't fit almost anything and I didn't feel like spending money on clothes, that will fit only few months. So I wore very boring fashion. It was sad. I realized how it feels to look into a mirror and think "this is not me".

So when my second child was born, I decided to change my wardrobe drastically. I wanted to wear comfy everyday fashion in which I would still feel pretty. I bought many, many items from Vinted - it's cheap, it's sustainable, I find it easy to search for what I like. That's why you see many "mainstream" brands and items in this list. But I didn't buy them new, 90% are bought second-hand from Vinted.

I like to buy "normie" items which can be worn with lolita / ouji fashion. And I can also wear these items everyday - they are cute, they are me, but they were cheap and I don't have to worry about them.Když jsem byla těhotná, skoro nic z mého šatníku mi nesedělo, a nechtěla jsem si kupovat nové oblečení, co unosím jen pár měsíců. Takže jsem se oblékala dost nudně.  Bylo mi z toho smutno. Uvědomila jsem si, jaký je to pocit, podívat se do zrcadla a nepoznávat se. "Tohle nejsem já."

Takže když se narodilo druhé dítko, rozhodla jsem se drasticky překopat šatník. Chtěla jsem nosit pohodlnou každodenní módu, v které se ale stále budu cítit svá. Koupila jsem velkou spoustu věcí z Vinted - je to levné, je to udržitelné, snadno tam najdu věci v mém stylu. To je důvod, proč v mém lolita šatníku uvidíte i spoustu "mainstream" značek. Ale nekupovala jsem je nové, 90% věcí je z druhé ruky z Vinted.

Ráda si teď kupuju "obyčejné" věci, které se dají kombinovat i s lolita / ouji módou. A nosím je i každý den - jsou krásné, jsou můj styl, ale byly levné a nemusím se tak stresovat, když mi je děti ušpiní.


* items in golden frame are new
* věci ve zlatém rámečku jsou nově koupené

Dresses

handmade by my grandma

Axes Femme Kawaii

handmade

offbrand

H&M

Baby, the Stars Shine Bright

Infanta

Baby, the Stars Shine Bright

Metamorphose

handmade

Innocent World

Skirts

Porcelain Doll

Porcelain Doll

Porcelain Doll

Porcelain Doll

Porcelain Doll

Ophelia without eye

Porcelain Doll

Porcelain Doll

Liliet

gift from a friend

Porcelain Doll

Porcelain Doll

Punk Rave

Blouses & Shirts

Naf Naf

Orsay

offbrand

offbrand

H&M

offbrand

Atmosphere

offbrand

Promod

Atmosphere

Atmosphere

Orsay

Innocent World

Liz Lisa

Zara

Tanaka.l (taobao)

taobao

Reserved

Baby, the Stars Shine Bright

Clockhouse

offbrand

Cardigans & Boleros

Janina (Kik)

H&M

Metamorphose

Reserved

H&M

Classy Lady

Vests & Corsets

offbrand

Amisu

Alice and the Pirates

Amisu

Mexx

Madame Muffin

Gate

offbrand

Coats & Jackets

offbrand

Fan+Friend

Amisu

offbrand

Bodyline

Rose Melody

Atmosphere

offbrand

Shoes

CCC

CCC

Aliexpress

CCC

Aliexpress

Aliexpress

Aliexpress

Aliexpress

Aliexpress

CCC

Žádné komentáře:

Okomentovat