sobota 5. září 2015

That day, 4.9.2015...

♣ Today I was making two new skirts with clock print. Did you know that the most accurate clocks are the ones that stay still? Because they show the real time twice a day! :D
♥ In the evening my friend Kristýna came and brought many beautiful, beautiful photos! Since now they will be decorating the shop for next half year.  Portraits of Czech lolitas in chateau Náměšt na Hané.
♣ Some people can't imagine that I sometimes wear pants, too... yes, I do! Here is the proof!

- - -

♣ Dnes jsem šila dvě nové sukně s hodinovým potiskem. Víte, že nejpřesnější hodiny jsou ty, které stojí? Protože aspoň dvakrát denně ukazují přesný čas! :D
♥ K večernu dorazila Kristýna a přinesla s sebou spoustu krásných překrásných fotografií. Ode dneška budou zdobit butik Porcelain Doll dalšího půl roku. Tématem jsou české lolity na zámku Náměšť na Hané.
♣ Někteří lidé nevěří, že nosím i kalhoty... ano, nosím! Tady je důkaz!


středa 2. září 2015

That day, 28.8.2015...

♣ With a sound of piano playing in backround, I was sewing on little pearls. Just one unguarded move and white pearls were falling everywhere! Dancing to the music all around the room.
♥ I was making new skirts for tomorrow's photoshoot!  They will be available on e-shop in September.
♣ That day I was wearing Porcelain Doll bonnet, blue Golden Rose skirt, and black underskirt Bess

- - -

♣ S hudbou klavíru hrající v pozadí jsem přišívala malé korálky. Stačil jeden nestřežený pohyb a bílé perličky rázem padaly všude kolem, tančíce do hudby po celé místnosti.
♥ Vyráběla jsem nové sukně na zítřejší focení! Budou k dostání na e-shopu během září.
♣ Ten den jsem na sobě měla Porcelain Doll bonnet, modrou sukni Golden Rose a pod ní spodní sukni Bess, černou.