středa 21. října 2015

That day, 17.10.2015

♣ On a wonderful lolita tea party in Vienna! It was like the most beautiful dream.
♥ The main guest of the tea party was japanese lolita brand Metamorphose and its head designer Taira Chinatsu.
On the bottom photo you can see models from their fashion show.
♣ It was a honor to have a sales table on such lovely event! Thank you everyone, who stopped at Porcelain Doll table <3. We shared half of the table with finnish brand Cloudberry Lady, who is a wonderful hat-maker!
♥ I was very happy to meet my two friends from abroad for the first time - rommily and Emma! (^_^)
♣ And I won an amazing book about steampunk in a raffle! I was so lucky & happy!
♥ Of course that day I was wearing my most beautiful dress from Metamorphose and added an underskirt Bess under it, so I wore something handmade as well :)
♣ For the collage I used photos by Rob Detoyato, full album here.

- - -

♥ Na nádherné lolití tea party ve Vídni. Bylo to jako v překrásném snu.
♣ Hlavním hostem byla japonská značka Metamorphose a její přední designérka Taira Chinatsu. Na spodní fotce vidíte modely z jejich přehlídky.
♥ Bylo mi ctí mít stánek na tak krásné akci! Děkuji všem, jež se u stánku Porcelain Doll zastavili <3. Polovinu stolu zabíralo zboží od finské Cloudberry Lady, jež dělá parádní klobouky!
♣ Byla jsem šťastná, že jsem mohla na živo potkat mé dvě kamarádky ze zahraničí - rommily a Emmu!
♥ A vyhrála jsem v tombole úžasnou knížku o steampunku! Naprosto skvělá cena :D
♣ Ten den jsem si samozřejmě oblékla své nejkrásnější šaty od Metamorphose, a přidala pod ně spodní sukni Bess, abych měla i něco vlastní výroby :)
♥ Na koláž jsem použila fotky, co fotil Rob Detoyato, celé album zde.


 

čtvrtek 1. října 2015

That day, 19.9.2015

(I am a bit late with posting these, my world was a bit crazy last weeks XD and I still didn't manage to reply all the 40+ messages on the Internet, so please be patient... I will get to you soon.)
♣ That Saturday I was with a sales booth in Zlin! There was a really good atmosphere and a lot of lovely people came to visit!
♥ For this event I made a lot of new wristbands - a new type of item - soon will be on eshop too :)
♣ That day I wore jacket from Alice and the Pirates and a long skirt from Porcelain Doll (on of the oldest collections)

- - -

(Teď jsem krapet pozadu s posíláním, v minulých týdnech se mi zbláznil svět XD a stále jsem neodpověděla na všech 40+ zpráv, co mám různě po Internetu, tak prosím o sečkání... brzy všem odepíši.)
♣ Tu sobotu jsem měla prodejní stánek na Kejklířském jarmarku ve Zlíně! Byla tam parádní atmosféra a přišla mě navštívit spousta milých lidí :)
♥ K této události jsem vyrobila spoustu nových náramků - nový druh produktu - brzy budou i na eshopu :)
♣ Ten den jsem měla kabátek od Alice and the Pirates a dlouhou sukni Porcelain Doll (jedna ze starších kolekcí)


A part of the program of the event was a part from the theatre show "Painted on a glass". Some songs from it were so beautiful that I was actually crying (I have a soft heart, I admit it...). It sang about nature and forests of Moravia - about the land where I have my roots, about the places where I have been, in the very folklore I admire.

Částí programu bylo též divadlení vystoupení "Malované na skle". Některé písně byly tak nádherné, že jsem u toho doopravdy brečela (jsem měkkota, přiznávám se...). Jenže oni zpívali o přírodě a lesích Moravy - o zemi, kde mám kořeny, o místech, na kterých jsem byla, ve folklóru který obdivuji.