pátek 4. prosince 2015

That day, 3.12.2015

♥ I am testing new cut for blouses. Final version will be made of different fabric and much more decorated :)
♣ I sew and answer emails all the time, there is so much work now... my company till late night is a cup of black tea and my dear doll Bella.
♥ That day we had a nice lolita meetup at Christmas Market in Olomouc... as I stood under starry christmas tree on the main square, holding a cup of sweet mead, I was thinking about what to wish for... but let that stay a secret beyond stars.

- - -

♥ Testuji nový střih na halenky. Finální verze bude z jiné látky a mnohem více zdobená :)
♣ Jinak střídám šití s odpovídáním na maily, je toho teď opravdu hodně... společnost dlouho do noci mi dělá černý čaj a má drahá panenka Bella.
♥ Ten den jsme měli milé lolití setkání na Vánočních trzích v Olomouci... jak jsem tak stála u rozzářeného vánočního stromu na náměstí, se šálkem sladké medoviny, přemýšlela jsem, co bych si přála... ale to nechme jako tajemství ve hvězdách.úterý 3. listopadu 2015

3rd issue of Sličná Antonie, lolita fashion magazine

So, today I will have a few words about the magazine we are making!

Dnes Vám povím pár slov o časopise, který vydáváme!


Text under the cut.
Text v detailu článku.

středa 21. října 2015

That day, 17.10.2015

♣ On a wonderful lolita tea party in Vienna! It was like the most beautiful dream.
♥ The main guest of the tea party was japanese lolita brand Metamorphose and its head designer Taira Chinatsu.
On the bottom photo you can see models from their fashion show.
♣ It was a honor to have a sales table on such lovely event! Thank you everyone, who stopped at Porcelain Doll table <3. We shared half of the table with finnish brand Cloudberry Lady, who is a wonderful hat-maker!
♥ I was very happy to meet my two friends from abroad for the first time - rommily and Emma! (^_^)
♣ And I won an amazing book about steampunk in a raffle! I was so lucky & happy!
♥ Of course that day I was wearing my most beautiful dress from Metamorphose and added an underskirt Bess under it, so I wore something handmade as well :)
♣ For the collage I used photos by Rob Detoyato, full album here.

- - -

♥ Na nádherné lolití tea party ve Vídni. Bylo to jako v překrásném snu.
♣ Hlavním hostem byla japonská značka Metamorphose a její přední designérka Taira Chinatsu. Na spodní fotce vidíte modely z jejich přehlídky.
♥ Bylo mi ctí mít stánek na tak krásné akci! Děkuji všem, jež se u stánku Porcelain Doll zastavili <3. Polovinu stolu zabíralo zboží od finské Cloudberry Lady, jež dělá parádní klobouky!
♣ Byla jsem šťastná, že jsem mohla na živo potkat mé dvě kamarádky ze zahraničí - rommily a Emmu!
♥ A vyhrála jsem v tombole úžasnou knížku o steampunku! Naprosto skvělá cena :D
♣ Ten den jsem si samozřejmě oblékla své nejkrásnější šaty od Metamorphose, a přidala pod ně spodní sukni Bess, abych měla i něco vlastní výroby :)
♥ Na koláž jsem použila fotky, co fotil Rob Detoyato, celé album zde.


 

čtvrtek 1. října 2015

That day, 19.9.2015

(I am a bit late with posting these, my world was a bit crazy last weeks XD and I still didn't manage to reply all the 40+ messages on the Internet, so please be patient... I will get to you soon.)
♣ That Saturday I was with a sales booth in Zlin! There was a really good atmosphere and a lot of lovely people came to visit!
♥ For this event I made a lot of new wristbands - a new type of item - soon will be on eshop too :)
♣ That day I wore jacket from Alice and the Pirates and a long skirt from Porcelain Doll (on of the oldest collections)

- - -

(Teď jsem krapet pozadu s posíláním, v minulých týdnech se mi zbláznil svět XD a stále jsem neodpověděla na všech 40+ zpráv, co mám různě po Internetu, tak prosím o sečkání... brzy všem odepíši.)
♣ Tu sobotu jsem měla prodejní stánek na Kejklířském jarmarku ve Zlíně! Byla tam parádní atmosféra a přišla mě navštívit spousta milých lidí :)
♥ K této události jsem vyrobila spoustu nových náramků - nový druh produktu - brzy budou i na eshopu :)
♣ Ten den jsem měla kabátek od Alice and the Pirates a dlouhou sukni Porcelain Doll (jedna ze starších kolekcí)


A part of the program of the event was a part from the theatre show "Painted on a glass". Some songs from it were so beautiful that I was actually crying (I have a soft heart, I admit it...). It sang about nature and forests of Moravia - about the land where I have my roots, about the places where I have been, in the very folklore I admire.

Částí programu bylo též divadlení vystoupení "Malované na skle". Některé písně byly tak nádherné, že jsem u toho doopravdy brečela (jsem měkkota, přiznávám se...). Jenže oni zpívali o přírodě a lesích Moravy - o zemi, kde mám kořeny, o místech, na kterých jsem byla, ve folklóru který obdivuji.

sobota 5. září 2015

That day, 4.9.2015...

♣ Today I was making two new skirts with clock print. Did you know that the most accurate clocks are the ones that stay still? Because they show the real time twice a day! :D
♥ In the evening my friend Kristýna came and brought many beautiful, beautiful photos! Since now they will be decorating the shop for next half year.  Portraits of Czech lolitas in chateau Náměšt na Hané.
♣ Some people can't imagine that I sometimes wear pants, too... yes, I do! Here is the proof!

- - -

♣ Dnes jsem šila dvě nové sukně s hodinovým potiskem. Víte, že nejpřesnější hodiny jsou ty, které stojí? Protože aspoň dvakrát denně ukazují přesný čas! :D
♥ K večernu dorazila Kristýna a přinesla s sebou spoustu krásných překrásných fotografií. Ode dneška budou zdobit butik Porcelain Doll dalšího půl roku. Tématem jsou české lolity na zámku Náměšť na Hané.
♣ Někteří lidé nevěří, že nosím i kalhoty... ano, nosím! Tady je důkaz!


středa 2. září 2015

That day, 28.8.2015...

♣ With a sound of piano playing in backround, I was sewing on little pearls. Just one unguarded move and white pearls were falling everywhere! Dancing to the music all around the room.
♥ I was making new skirts for tomorrow's photoshoot!  They will be available on e-shop in September.
♣ That day I was wearing Porcelain Doll bonnet, blue Golden Rose skirt, and black underskirt Bess

- - -

♣ S hudbou klavíru hrající v pozadí jsem přišívala malé korálky. Stačil jeden nestřežený pohyb a bílé perličky rázem padaly všude kolem, tančíce do hudby po celé místnosti.
♥ Vyráběla jsem nové sukně na zítřejší focení! Budou k dostání na e-shopu během září.
♣ Ten den jsem na sobě měla Porcelain Doll bonnet, modrou sukni Golden Rose a pod ní spodní sukni Bess, černou.