úterý 3. listopadu 2015

3rd issue of Sličná Antonie, lolita fashion magazine

So, today I will have a few words about the magazine we are making!

Dnes Vám povím pár slov o časopise, který vydáváme!


Text under the cut.
Text v detailu článku.